ดู กรรมลิขิต ย้อนหลัง วันที่ 18 กันยายน 2555

ดูรายการ กรรมลิขิต ย้อนหลัง วันที่ 18 กันยายน 2555

รายการ กรรมลิขิต ย้อนหลัง วันที่ 18 กันยายน 2555

++ กรรมลิขิต +-+ กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อ

กรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี ก็ได้รับสิ่งดีๆ กลับคืนมา ใครทำกรรมชั่ว ก็จะได้รับโทษที่ตนได้กระทำไว้

ติดตามกันครับ กับรายการ กรรมลิขิต +++

Advertisements