ละคร รักเกิดในตลาดสด ย้อนหลัง วันที่ 1 กันยายน 2555 ตอนที่ 13

ดูละคร รักเกิดในตลาดสด ย้อนหลัง วันที่ 1 กันยายน 2555 ตอนที่ 13

ละคร รักเกิดในตลาดสด ย้อนหลัง วันที่ 1 กันยายน 2555 ตอนที่ 13

เรื่องย่อรักเกิดในตลาดสด ตลาด…เคยเป็นสังคมสงบสุขเล็ก ๆ ถึงผู้คนจะพลุกพล่านแต่ก็อบอุ่น จนถึงวันนี้ด้วยพิษเศรษฐกิจและการเปลี่ยนไปของสังคมเมือง ห้างสรรพสินค้าเข้ามามีบทบาทต่อคนมากขึ้น ทำให้ตลาด…

Advertisements