ดู รักเกิดในตลาดสด ย้อนหลัง วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 8

รักเกิดในตลาดสด ย้อนหลัง วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 8

ดูละคร รักเกิดในตลาดสด ย้อนหลัง วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 8

เรื่องย่อรักเกิดในตลาดสด ตลาด…เคยเป็นสังคมสงบสุขเล็ก ๆ ถึงผู้คนจะพลุกพล่านแต่ก็อบอุ่น จนถึงวันนี้ด้วยพิษเศรษฐกิจและการเปลี่ยนไปของสังคมเมือง ห้างสรรพสินค้าเข้ามามีบทบาทต่อคนมากขึ้น
Advertisements