นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 13

ดูละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 13

นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 13

เรื่องย่อนางสิงห์สะบัดช่อ
หลายปีที่อิทธิพลเถื่อนของ กำนันศร (สมเล็ก ศักดิกุล)