นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 12

ดูละคร นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 12

นางสิงห์สะบัดช่อ ย้อนหลัง วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 12

เรื่องย่อนางสิงห์สะบัดช่อ
หลายปีที่อิทธิพลเถื่อนของ กำนันศร (สมเล็ก ศักดิกุล)