รักเกิดในตลาดสด ย้อนหลัง วันที่ 11 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 4

ดูละคร รักเกิดในตลาดสด วันที่ 11 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 4

รักเกิดในตลาดสด วันที่ 11 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 4

เรื่องย่อรักเกิดในตลาดสด ตลาด…เคยเป็นสังคมสงบสุขเล็ก ๆ ถึงผู้คนจะพลุกพล่านแต่ก็อบอุ่น

จนถึงวันนี้ด้วยพิษเศรษฐกิจและการเปลี่ยนไปของสังคมเมือง ห้างสรรพสินค้าเข้ามามีบทบาทต่อคนมากขึ้น

ทำให้ตลาด…ที่เคยรุ่งเรืองต้องกลับซบเซาลง แต่ผู้คนในตลาดแห่งนี้ก็ยังคงยึดอาชีพเดิมไม่เปลี่ยน

Advertisements