แสบสลับขั้ว ย้อนหลัง วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 11

ดูละคร แสบสลับขั้ว ย้อนหลัง วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 11

แสบสลับขั้ว ย้อนหลัง วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ตอนที่ 11

เรื่องย่อแสบสลับขั้ว ณ ชุมชนพัฒนาสู่สุขาวดี ชุมชนเล็ก ๆ ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ

เป็นที่สิงสถิตย์ของ เซียน ชายไทยวัยเกือบ 30 แต่มีพฤติกรรมราวกับทีนเอจเจอร์ (Teenager)

Advertisements